About us

Списание Devilry е некомерсиално месечно дигитално списание за екстремна музика. Написано на Български език и безплатно за всички. Нашият първи брой беше публикуван през 2009-а година (на хартия и на английски език). В началото на 2010-а година списанието беше върнато към живот от създателя му Нико - в дигитален формат, ново лого и нов стимул - ДА ЗАПАЗИ ДУХА ЖИВ! То съдържа интервюта, ревюта, статии с някой от най-бруталните банди от дълбокия ъндърграунд.
ЗА ГРУПИ И ЛЕЙБЪЛИ - Ако искате да направим интервю с вас, моля изпратете ни мейл на devilry.zine@mail.bg или ни пишете съобщение в myspace профила ни. Жанрът трябва да е екстремен. Не ни пука дали е блек-дет-траш-хардкор.
ЗА РЕВЮТА - Промо дискове са добре дошли, както и дигитални mp3-ки. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си и да сме честни в ревютата си.
ЗА ВСИЧКИ АНГЛОГОВОРЯЩИ ЧИТАТЕЛИ - Наясно сме с факта, че някой от вас не могат да прочетат списанието ни на Български. За сега не можем да си позволим да правим 2 еднакви списания на различни езици, но никой не знае, какво може да се случи занапред. Можете да прочетете някой от интервютата на английски на блога ни ( www.devilry-magazine.blogspot.com) или в някой от нашите специални броеве на списанието, написани и на двата езика. ЗА РЕКЛАМИ - Пишете на devilry.zine@mail.bg Подкрепяйте метъл ъндърграунда! Да поддържаме духа жив!

Devilry Magazine is non-comercial monthly digital magazine for extreme music. Written in Bulgarian and free for all. Our first issue was released in may 2009 (in paper and written in english). In the beginning of 2010 Devilry magazine was reborn by it's creator Niko - in digital format, new logo and new stimul - TO KEEP THE SPIRIT ALIVE! It contains interviews, reviews, articles with some of the most brutal bands from the real underground.
FOR BANDS AND LABELS - If you want to make an interview in the magazine, please send us e-mail at devilry.zine@mail.bg or write us a message in myspace. The genre must be extreme! We don't care if its black-death-hardcore-thrash etc. FOR REVIEWS - Promo CDs are well received, also digital MP3s. We try to give our best and to be honest in the reviews! FOR ALL ENGLISH SPEAKING READERS - Also we are aware of the fact that some of you can't read the magazine in Bulgarian. For now we can't afford to make 2 same magazines in different languages, but who knows what can happened in the future? You can read some of the interviews in english in our blog ( www.devilry-magazine.blogspot.com) or in our special editions of the magazine written in english and bulgarian.
FOR ADVERTISING AND SALES - contact Devilry.zine@mail.bg Support the metal underground! Keep the spirit alive

Facebook

playlist


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

събота, 20 февруари 2010 г.

Mammutant - NEW VIDEOONCE UPON A TIME, IN A GALAXY NOT FAR ENOUGH AWAY...

THE XORGOSH CHRONICLES

WAR WAS RAGING ON XORGOSH BETWEEN THE TRIBES OF MAUCHIANS,
CUGOTHIANS AND NANGORIAN HORDES OF CANNIBALS.

AFTER THE SIEGE AND EVENTUAL DOWNFALL OF ULTROSSTUS, METROPOLIS OF THE NANGORIAN EMPIRE, THE CUGOTHIANS TURNED AGAINST THEIR ALLIES IN AN ATTEMPT TO OVERTHROW THE MAUCHIANS AND TO GAIN COMPLETE CONTROL OVER XORGOSH.

THE NANGORIANS SAW THEIR CHANCE TO ELIMINATE THEIR ENEMIES AND ATTACKED IN A SUDDEN ONSLAUGHT.

THIS FINAL BATTLE EVENTUALLY LED TO THE COMPLETE DESTRUCTION OF THE WHOLE PLANET. ONLY A SMALL NUMBER OF CUGOTHIAN CYBERZERKER-WARRIORS, THE MAMMUTANTS, ESCAPED IN A SMALL SPACECRAFT, ROAMING THROUGH THE GALAXY IN SEARCH FOR PLANETS FULL OF NEW MEAT.
NEXT STOP:

EARTH!!!!


Имало едно време, в галактика не толкова далеч...
ХРОНИКИТЕ НА КСОРГОШ

Война бушуваше в Ксоргош между племената на Маукианите, Куготианите и Нангорските орди от канибали.
След обсадата и евентуално падането на Ултрострусс, Метрополисът на Нангорската империя, Куготианите се обърнаха срещу своите съюзници в опит за сваляне на Маукианите и да спечелят пълен контрол върху Ксоргош.
Нангорианците видяха шанса да елиминират техние врагове и атакуваха с внезапна атака.
Тази последна битка евентуално доведе до пълното унищожение на цялата планета. Само малък брой Куготиани Киберзеркери-Войни, Мамутанти, избягват със малък космически кораб, бродят из галактиката в ТЪРСЕНЕ НА ПЛАНЕТИ ПЪЛНИ С ПРЯСНО МЕСО.
Следваща спирка:
ЗЕМЯТА!!!!Няма коментари:

Публикуване на коментар