About us

Списание Devilry е некомерсиално месечно дигитално списание за екстремна музика. Написано на Български език и безплатно за всички. Нашият първи брой беше публикуван през 2009-а година (на хартия и на английски език). В началото на 2010-а година списанието беше върнато към живот от създателя му Нико - в дигитален формат, ново лого и нов стимул - ДА ЗАПАЗИ ДУХА ЖИВ! То съдържа интервюта, ревюта, статии с някой от най-бруталните банди от дълбокия ъндърграунд.
ЗА ГРУПИ И ЛЕЙБЪЛИ - Ако искате да направим интервю с вас, моля изпратете ни мейл на devilry.zine@mail.bg или ни пишете съобщение в myspace профила ни. Жанрът трябва да е екстремен. Не ни пука дали е блек-дет-траш-хардкор.
ЗА РЕВЮТА - Промо дискове са добре дошли, както и дигитални mp3-ки. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си и да сме честни в ревютата си.
ЗА ВСИЧКИ АНГЛОГОВОРЯЩИ ЧИТАТЕЛИ - Наясно сме с факта, че някой от вас не могат да прочетат списанието ни на Български. За сега не можем да си позволим да правим 2 еднакви списания на различни езици, но никой не знае, какво може да се случи занапред. Можете да прочетете някой от интервютата на английски на блога ни ( www.devilry-magazine.blogspot.com) или в някой от нашите специални броеве на списанието, написани и на двата езика. ЗА РЕКЛАМИ - Пишете на devilry.zine@mail.bg Подкрепяйте метъл ъндърграунда! Да поддържаме духа жив!

Devilry Magazine is non-comercial monthly digital magazine for extreme music. Written in Bulgarian and free for all. Our first issue was released in may 2009 (in paper and written in english). In the beginning of 2010 Devilry magazine was reborn by it's creator Niko - in digital format, new logo and new stimul - TO KEEP THE SPIRIT ALIVE! It contains interviews, reviews, articles with some of the most brutal bands from the real underground.
FOR BANDS AND LABELS - If you want to make an interview in the magazine, please send us e-mail at devilry.zine@mail.bg or write us a message in myspace. The genre must be extreme! We don't care if its black-death-hardcore-thrash etc. FOR REVIEWS - Promo CDs are well received, also digital MP3s. We try to give our best and to be honest in the reviews! FOR ALL ENGLISH SPEAKING READERS - Also we are aware of the fact that some of you can't read the magazine in Bulgarian. For now we can't afford to make 2 same magazines in different languages, but who knows what can happened in the future? You can read some of the interviews in english in our blog ( www.devilry-magazine.blogspot.com) or in our special editions of the magazine written in english and bulgarian.
FOR ADVERTISING AND SALES - contact Devilry.zine@mail.bg Support the metal underground! Keep the spirit alive

Facebook

playlist


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

четвъртък, 5 април 2012 г.

[Review] Benighted - Asylum Cave

[Review] Benighted - Asylum Cave

It's a beautiful day, time to wake up ... in the madhouse!
These beasts kicked me with the most bestial death metal I've ever heard. Crazy, crazy Frenchmen. I thought it would be the same level as Icon album from a few years ago, but surprisingly Benighted have developed very much and pulled ahead of the competition. Many guest vocalists have in the album this time, from bands like Aborted, Devourment, Pin-Up Went Down. Friction is, I tell you! Normal people can not create such music! Such speed and malice, my soul felt like heaven in hell. There was big danger of smashed furniture at my place .. next time in a straitjacket.It's a beautiful day, time to wake up... в лудницата!
Тези зверове ме помляха със най-зверския дет метъл, който съм чувал някога. Луди, ненормални французи. Аз си мислех, че ще осътанат на нивото на Icon от преди няколко години, но за моя радост Benighted са се развили адски много и са дръпнали доста напред пред конкуренцията си. Доста гост вокалисти имат този път, от банди като Aborted, Devourment, Pin-Up Went Down. Лудница е, казвам ви!! Нормални хора не могат да създават такава музика! Такава скорост и злоба, душицата ми се накефи. Имаше и опасност да потроша мебелировката в нас.. следващия път с усмирителна риза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар