About us

Списание Devilry е некомерсиално месечно дигитално списание за екстремна музика. Написано на Български език и безплатно за всички. Нашият първи брой беше публикуван през 2009-а година (на хартия и на английски език). В началото на 2010-а година списанието беше върнато към живот от създателя му Нико - в дигитален формат, ново лого и нов стимул - ДА ЗАПАЗИ ДУХА ЖИВ! То съдържа интервюта, ревюта, статии с някой от най-бруталните банди от дълбокия ъндърграунд.
ЗА ГРУПИ И ЛЕЙБЪЛИ - Ако искате да направим интервю с вас, моля изпратете ни мейл на devilry.zine@mail.bg или ни пишете съобщение в myspace профила ни. Жанрът трябва да е екстремен. Не ни пука дали е блек-дет-траш-хардкор.
ЗА РЕВЮТА - Промо дискове са добре дошли, както и дигитални mp3-ки. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си и да сме честни в ревютата си.
ЗА ВСИЧКИ АНГЛОГОВОРЯЩИ ЧИТАТЕЛИ - Наясно сме с факта, че някой от вас не могат да прочетат списанието ни на Български. За сега не можем да си позволим да правим 2 еднакви списания на различни езици, но никой не знае, какво може да се случи занапред. Можете да прочетете някой от интервютата на английски на блога ни ( www.devilry-magazine.blogspot.com) или в някой от нашите специални броеве на списанието, написани и на двата езика. ЗА РЕКЛАМИ - Пишете на devilry.zine@mail.bg Подкрепяйте метъл ъндърграунда! Да поддържаме духа жив!

Devilry Magazine is non-comercial monthly digital magazine for extreme music. Written in Bulgarian and free for all. Our first issue was released in may 2009 (in paper and written in english). In the beginning of 2010 Devilry magazine was reborn by it's creator Niko - in digital format, new logo and new stimul - TO KEEP THE SPIRIT ALIVE! It contains interviews, reviews, articles with some of the most brutal bands from the real underground.
FOR BANDS AND LABELS - If you want to make an interview in the magazine, please send us e-mail at devilry.zine@mail.bg or write us a message in myspace. The genre must be extreme! We don't care if its black-death-hardcore-thrash etc. FOR REVIEWS - Promo CDs are well received, also digital MP3s. We try to give our best and to be honest in the reviews! FOR ALL ENGLISH SPEAKING READERS - Also we are aware of the fact that some of you can't read the magazine in Bulgarian. For now we can't afford to make 2 same magazines in different languages, but who knows what can happened in the future? You can read some of the interviews in english in our blog ( www.devilry-magazine.blogspot.com) or in our special editions of the magazine written in english and bulgarian.
FOR ADVERTISING AND SALES - contact Devilry.zine@mail.bg Support the metal underground! Keep the spirit alive

Facebook

playlist


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

четвъртък, 5 април 2012 г.

[Review ENG] MORBID ANGEL "ILUD DIVINUM INSANUS"
Pioneers or not, they returned. And crushed all living - literally! It's like they are frozen in time and have not given up nor step ahead fashion, mainstream and other nonsense. Morbid Angel, this sounds proud. Illud Divinum Insanus, eight years after the last Heretic is one of the most discussed issues lately and as I noticed in lot of places was accepted with mixed feelings (like the last Deicide!!!). The "dude" David Vincent returned to his place and shows to a novice what is to be on top. Illud Divinum Insanus or "Those crazy Gods" was released in six different formats, so the fans can choose! Existo Vulgore, Nevermore and Blade for Baal are just some of the tracks, with them you can remember the past when Morbid crushing stages continuously. Aside from some annoying techno music beats, for which we must ask the band why they are there, we can determine the release as "Album of the Year."


Пионери или не, те се завърнаха. И смачкаха всичко живо - БУКВАЛНО! Сякаш са замръзнали във времето и не са отстъпили нито крачка пред мода, мейнстрийм и други глупости. Morbid Angel, това звучи гордо. Illud Divinum Insanus, осем години след последния Heretic е едно от най-коментираните издания напоследък и както гледам на доста места е приет със смесени чувства (като последния Deicide!!!). И все пак, баш пича David Vincent се завърна на мястото си и показва на новаците какво е да си на върха. Illud Divinum Insanus или "Тези Побъркани Богове" излиза на пазара в 6 различни формата, така че феновете да му мислят! Existo Vulgore, Nevermore и Blade for Baal са само някой от траковете, с които може да си спомните миналото, когато Morbid мачкаха наред. Като изключим някой дразнещи техно-дискотечни ритми, за които трябва да попитаме някой от бандата защо са там, може да определим изданието като "албум на годината".

Няма коментари:

Публикуване на коментар